Het belang van goed onderhouden infrastructuur

Het belang van een goed onderhouden infrastructuur? Dat hoeven we gemeenten niet te vertellen. Veiligheid is cruciaal. Om de veiligheid te waarborgen moet de status van bruggen, tunnels, aquaducten en andere objecten altijd bekend zijn. Daarnaast draagt professioneel beheer en onderhoud bij aan de uitstraling van uw gemeente. Kortom: beheer en onderhoud zijn van essentieel belang voor uw gemeente!

Minder budget, zelfde kwaliteit?

Wat als budgetten krapper worden? Hoe voert u essentiële taken uit met minder middelen? A-Quin helpt. Wij realiseren samen uw doelstellingen, zonder concessies te doen op het gebied van kwaliteit. Hoe? We werken volgens een beproefd concept waar we al diverse gemeenten en andere overheden mee hebben geholpen.

Spanningsveld tussen nieuwe verantwoordelijkheden versus kennis en ervaring?

Omdat Gemeenten nieuwe verantwoordelijkheden hebben gekregen, hebben zij in veel gevallen een grote inhaalslag te maken als het gaat om kennis, laat staan ervaring.

Een beheerder heeft de (wettelijke)verplichting om te zorgen dat zijn objecten te allen tijde functioneren en daarbij voldoen aan de geldende normen voor veiligheid, arbo en regelwetgeving. Deze kunnen we onderbrengen in twee categorieën:

  • “direct waarneembare aansprakelijkheid”
  • “Niet-direct waarneembare aansprakelijkheid”.

Het handhaven van de gewenste situatie volgens het onderhoudsbeheer betekent dan ook in de praktijk;
het inzichtelijk maken van achterstallig en/of ondeugdelijk onderhoud welke kan leiden tot onveilige situatie of schade kan aanrichten aan derden.

Anders gezegd; het signaleren van potentiële calamiteiten en voorkomen van ongelukken.

A-Quin ontzorgt een Gemeente als het gaat om haar verantwoordelijkheden rondom beheer van infrastructurele werken!

Meer weten over ons concept; de Zorgplicht-check? Heeft u nog andere vragen?

Neem contact op: in een vrijblijvend gesprek vertellen we u graag meer!

Van inspectie tot uitvoeringsplannen: A-Quin ontzorgt u volledig!

of lees verder over:

De installatieverantwoordelijke

NEN3140 inspectie - elektrotechnische veiligheid!